Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 16.03.2020 o 13,45hod

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 16.03.2020 o 13,45hod

Mestský úrad     mestský úrad    
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19
16.03.2020 o 13,45hod
 
Nepohybujte sa vonku bez rúška či iného krytu úst a nosa. Nielen do obchodov či otvorených prevádzok. Chránite nielen seba – ale spoločne všetkých. Najlepšie pre Vás je ostať doma.
 
MsÚ Sereď – Od pondelka 16.03.2020 ZMENA stránkových otváracích hodín na mestskom úrade:
Pondelok:           13,00 – 16,00hod
Utorok:                 08,00 – 12,00hod
Streda:                 13,00 – 17,00hod
Štvrtok:                08,00 – 12,00hod
Piatok:                 08,00 – 12,00hod           
    
Na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky. Vybavovanie do 5-7 min.
Je nutné dodržiavať odstup podľa pokynov zamestnanca úradu a mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa.
 
Pre tých čo nemajú rúška – prosíme Vás o svojpomocné zhotovenie. Návod je napríklad aj tu:
 
Odporúčaná je mailová (mu@sered.sk) a telefonická komunikácia:
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094  - telefónna ústredňa
 
Všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad
 
Odporúčame platenie poplatkov a iných platieb elektronickou formou.
 
MHD Sereď dňom 17. 3. 2020 bude premávať v obmedzenom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Znamená to, že spoje označené značkou „x10“ a „x27“ nebudú premávať. Vstup do vozidla bude umožnený iba strednými, resp. zadnými dverami. Cestujúci musí mať na ústach rúško, respirátor resp. mať inak zakrytý nos a ústa. Nepristupovať k vodičom – bude vyznačená ochranná zóna vodiča. MHD bude vykonávaná bezplatne. Toto opatrenie platí do odvolania.
 
Mestská polícia robí prevenciu. Upozorňuje a rozpúšťa väčšie skupinky ľudí, kontroluje obchody. V prípade potreby treba volať číslo 159.
 
Oblasť školstva
Podľa pokynov Ústredného krízového štábu s platnosťou od pondelka 16. 03. 2020 sa na 2 týždne uzatvárajú všetky školské a predškolské zariadenia.
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia
Pohrebné obrady sa budú uskutočňovať len pri hrobovom mieste – mimo domu smútku. Odporúčame zúčastňovať sa pohrebných obradov len najbližším príbuzným.
Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia sú zrušené a odložené na neurčito.
Uzavreté sú všetky detské ihriská v meste.
Od zajtra sa budú natierať postupne všetky lavičky v meste. Prosíme – nesedieť  na nich do odvolania.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA
REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 16.03.2020 o 13,45hod