ZMENA - Úradné hodiny na mestskom úrade v Seredi od pondelka 16.03.2020.

Mestský úrad     mestský úrad    
 
Úradné hodiny na mestskom úrade v Seredi od pondelka 16.03.2020:
 
Pondelok:   13,00  – 16,00
Utorok:        08,00 – 12,00
Streda:       13,00 – 17,00
Štvrtok:       08,00 – 12,00
 Piatok:       08,00 – 12,00
 
Na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky – vybavovanie do 5-7 min a je nutné dodržiavať odstup podľa pokynov zamestnanca úradu.
 
Odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094  - telefónna ústredňa
 
Všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad
 
Odporúčame platenie poplatkov a iných platieb elektronickou formou.