Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Zdravie     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke https://www.socpoist.sk/
dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej pobočky poštou. Je zbytočné chodiť v tejto súvislosti do pobočiek, pretože osobné návštevy Sociálna poisťovňa v týchto dňoch obmedzila a doklady sa odovzdávajú do schránok pri vstupe do budov. Všetky kontakty sú zverejnené tu: https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s
Formuláre nájdete tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word)
Pri kontaktovaní pobočiek Sociálnej poisťovne e-mailom boli rozšírené vstupné brány na prijímanie väčšieho množstva nových zásielok, takže na zvýšený počet záujemcov o dávky je tento spôsob dostačujúci. Je jedno, na ktorú z dvoch mailových adries danej pobočky svoju žiadosť pošlete.
Prijatie žiadosti o ošetrovné elektronickým spôsobom nepredĺži rozhodovanie o dávke.
Zároveň Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pravidelne sledovali webovú stránku https://www.socpoist.sk/
, na ktorej zverejňuje aktuálne informácie s cieľom uľahčiť im vybavovanie ich záležitostí bez osobného kontaktu.
Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!