Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku pre nákladné motorové vozidlá.

Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku pre nákladné motorové vozidlá.

Bezpečnosť     pplk. Ing. Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ    
S cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru
 
povoľuje
 
všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
 
15. marca 2020 a 22. marca 2020.
 
Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.
Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku pre nákladné motorové vozidlá.