KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY SÚ ZRUŠENÉ !

KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY SÚ ZRUŠENÉ !

Kultúra a divadlo     oddelenie školstva    
COVID-19: Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie  vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú   
                                                        v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe.
 
 
MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
ZATVORENÉ !
PRIPRAVUJEME NA APRÍL:
1. – 2. APRÍLA 2020 - VÝSTAVU KRASLÍC A TVORIVÉ VEĽKONOČNÉ DIELNE
24. 4. – 16. 5. 2020 - VÝSTAVU Z VÝTVARNEJ TVORBY LÝDIE BORÍKOVEJ JANČOVIČOVEJ (rodáčky z Dolnej Stredy),
 pri príležitosti 70. jubilea narodenia maliarky
___________________________________________________________________________     
KC PRIESTOR
PPODUJATIE ZRUŠENÉ !
14. marca 2020 v sobotu od 19:00 do 21:00 v Bastióne kaštieľa
ÍRSKY VEČER V KAŠTIELI
KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY  SÚ ZRUŠENÉ ! KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY  SÚ ZRUŠENÉ ! KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY  SÚ ZRUŠENÉ ! KULTÚRA NA MAREC 2020 - VŠETKY PREDSTAVENIA V KINE NOVA A V DOME KULTÚRY  SÚ ZRUŠENÉ !