Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia

Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Dňa 12.3.2020 opäť zasadal krízový štáb mesta Sereď v  súvislosti so širiacim sa vírusom COVID-19. Boli prijaté nasledovné opatrenia: 
 
Od pondelka 16.03.2020 ZMENA stránkových otváracích hodín na mestskom úrade:
 
Pondelok:          13,00 – 16,00hod
Utorok:              08,00 – 12,00hod
Streda:              13,00 – 17,00hod
Štvrtok:              08,00 – 12,00hod
Piatok:               08,00 – 12,00hod             
 
Na mestskom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky – vybavovanie do 5-7 min a je nutné dodržiavať odstup podľa pokynom zamestnanca úradu.
 
Odporúčaná je mailová  a telefonická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094  - telefónna ústredňa
 
 (všetky kontakty na MsÚ nájdete na:https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)
 
Odporúčame platenie poplatkov a iných platieb elektronickou formou. Objednali sme aj platobné terminály na platby bankomatovou kartou (do pokladne MsÚ a aj na zberný dvor).
 
Naša domová správa od 16.03.2020 ruší všetky schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 
Oblasť školstva
 
Podľa pokynov Ústredného krízového štábu s platnosťou od pondelka 16. 03. 2020 sa na 2 týždne uzatvárajú všetky školské a predškolské zariadenia.
 
Plaváreň na ZŠ J. Fándlyho je uzatvorená do 31.03.2020
 
Pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy budú denne na svojich webových, facebookových stránkach alebo prostredníctvom mailovej komunikácie zverejňovať úlohy a študijné materiály pre deti a žiakov, pravidelne upozorňovať na potrebu eliminácie osobných stretnutí, nevyhnutnosti potreby zvýšenej hygieny, príjmu vitamínov, oddychu a spánku.
 
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia
 
Pohrebné obrady sa budú uskutočňovať len pri hrobovom mieste – mimo domu smútku. Odporúčame zúčastňovať sa pohrebných obradov len najbližším príbuzným.
 
Denné centrum seniorov nebude v prevádzke do 31.3.2020.
 
Kino NOVA, Dom kultúry, Mestská knižnica a Mestské múzeum  nebude v prevádzke do 31.3.2020.
 
Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia sú zrušené a odložené na neurčito.
 
Zatvárajú sa aj fitnescentrá, športoviská, všetky aquaparky, lyžiarske strediská a zábavné podniky.
 
Na Slovensku sa cez víkend uzatvárajú aj nákupné centrá, s tým, že budú otvorené iba lekárne, drogérie a potraviny.
 
ODPORÚČAME SLEDOVAŤ AKTUÁLNE USMERNENIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
a REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia