Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Zdravie     Hlavný hygienik SR.    
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.