Mesto Sereď zatvára školy. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu

Mesto Sereď zatvára školy. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom robia opatrenia aj všetky vysoké, stredné, základné aj materské školy na celom Slovensku.  Ide  preventívne opatrenie.
K dočasnému prerušeniu výučby vo všetkých výchovno-vzdelávacích zariadeniach formou riaditeľského voľna pristúpilo aj mesto SEREĎ.  
 
Od dnes t.j.  utorka 10. marca,, sú zavreté všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a to
Gymnázium Vojtecha Mihálika a Obchodná akadémia.
 
Od zajtra t.j. stredy 11.marca zatiaľ do piatka 13. marca budú zavreté aj všetky základné  a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pokiaľ dôjde k zmene prerušenia vyučovania, rodičia budú o tom informovaní prostredníctvom webových stránok škôl.  Vyučovanie sa ruší aj na Základnej umeleckej škole, fungovať nebudú ani družiny, jedálne a záujmové krúžky. Žiaci by sa počas voľna mali vyhýbať hromadným podujatiam.
 
 
 
 
 
Mesto Sereď zatvára školy.  Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu