MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi.

MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi.

Udalosti a ľudia     Sociálno-terapeutický úsek    
Pri príležitosti sviatku osláv Medzinárodného dňa žien sa v zariadení DD a DSS pre dospelých uskutočnil pre klientov program a spoločné posedenie. Privítanie a príhovor pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej sa niesol v priateľskom a nežnom duchu, kde vyzdvihla rolu ženy a poďakovala za prínos, ktorú dávajú spoločnosti. Muži – páni zo zariadenia si pripravili rozmanité verše , ktorých prednes pookrial naše duše. S vážnosťou i humorom zapriali šťastie, priateľstvo, zdravie, hojnosť a spokojnosť. Zaspievali krásnu a príznačnú melodickú pieseň. Jednotlivé vystúpenia boli ocenené úsmevom a potleskom. Prijímatelia sociálnych služieb poďakovali pani riaditeľke za starostlivosť, kvalitatívne zmeny a lásku, ktorá je vnímaná denne. Mgr. Milada Floriánová zabezpečila na znak úcty, vzájomného rešpektu a tolerancie obdarovanie každej ženy voňavým karafiátom, ktorý veľmi potešil a bol ozdobou jednotlivých izieb na každom oddelení. S príjemným pocitom a dobrou náladou, poprianím všetkého dobrého v každodennom živote v zariadení sme si obohatení novými impulzmi v prežívaní a konaní plnohodnotných skutkov voči sebe zanechali pozitívny dojem.
MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi. MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi. MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi. MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi. MDŽ v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi.