Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje obyvatelom mesta,  že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude prerušená dodávka elektriny  dňa
 
11.03.2020 od 08:00 do 15:00 hod. na uliciach Cukrovarská, Dolnostredská, Mládežnícka. 
 
Západoslovenská distribučná a. s. ďakuje za pochopenie!