Medzinárodný deň materinského jazyka

Medzinárodný deň materinského jazyka

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Mariana Kamenská    
21.02. je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day) a bol ním prehlásený na výročnej 30. UNESCO konferencii v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, keď v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou. Medzinárodný deň materinského jazyka na OA v Seredi „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.“ Ľudovít Velislav Štúr Citát Ľudovíta Štúra, jedného z kodifikátorov slovenského spisovného jazyka, sme si zvolili ako motiváciu ku Dňu materinského jazyka. „Tvorivá myseľ sa hrá s predmetmi, ktoré sa jej páčia.“ Carl Jung Tvorivá myseľ, kreativita, tvorivé písanie sú súčasťou nášho „Krúžku tvorivého písania“. Členovia sa hrajú so slovom, učia sa remeslu tvorby poetických a prozaických textov, inscenujú krátke divadelné etudy. Práve ich potenciál sme využili pri príprave aktivít ku Dňu materinského jazyka. Tvorili sme, písali, zháňali kartóny a lepili. Zvolili sme si a pripravili také aktivity, aby boli rôznorodé, pestré, primerane náročné a časovo zvládnuteľné. A tak žiaci našej školy naplnili heslo J.A. Komenského „ Škola hrou“. „Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.“ Jozef Štolc Duša mladého žiaka je veselá, roztopašná, správanie tínedžerov ja ovplyvnenú prostredím, výchovou. Jazyk stredoškolákov je prepletený dialektizmami, nie veľmi pestrá slovná zásoba je poznačená úspornými sms-kami . Práve preto sme sa rozhodli pripraviť aktivity z rôznych oblastí slovenského jazyka: z ortografie, štylistiky, frazeológie, fonetiky. Žiaci pri tvorbe a pri plnení súťažných aktivít využívali rôzne formy a metódy: tvorivé písanie, interaktívne doplňovačky, pravopisné dopisovačky, určovanie pravopisne správnych výrazov, literárne hádanky, frazeologické hádanky, tímová spolupráca, skupinové vyučovanie, rovesnícke vyučovanie, hranie rolí..... Dôkazom pestrosti sú priložené fotografie zachytávajúce len časť celého diania . Len tak pre zaujímavosť, vedeli by ste, ktorý výraz je ten správny? 1. delené - deleno 2. hrať na klavír - hrať na klavíri 3. ísť po vodu - ísť pre vodu 4. kde ideš? − kam ideš? (smer) 5. kľud − pokoj 6. nula celá osem − nula celých osem 7. vo voľnom čase - počas voľného času 8. priechod (pre chodcov) - prechod 9. závislý na drogách - závislý od drog 10. je o päť minút dvanásť - je za päť minút dvanásť 11. napadla mi myšlienka - napadla ma myšlienka 12. väčšia polovica – viac ako polovica 13. píšeme perom - píšeme s perom 14. nechápem tomu - nechápem to 15. nerozumiem tomu - nerozumiem to
Medzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazykaMedzinárodný deň materinského jazyka