Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.

Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.

Mestský úrad     Oddelenie rozvoja mesta    
 
 
Mesto SEREĎ oznamuje občanom, že spoločnosť  ZYRY-Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, IČO: 35911727
bude od 15.03.2020 do 15.11.2020 pre Slovak Telekom, a.s. vykonávať výstavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia na ul.:
8. mája, Čepenská, Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Krížna, Fraňa Kráľa, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Šulekovská, Severná, Tehelná, Veterná, Slnečná, Hviezdoslavova, Jesenského, Vojanská, Podzámska, Kuzmányho, Orechová, Jilemnického, Nová, Obežná, Športová, Matičná, Sládkovičová. Stromová, Lúčna, Pod hrádzou, Strednočepenská.
 
Ďakujeme za pochopenie
Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.