Oslavy Medzinárodného dňa žien

Oslavy Medzinárodného dňa žien

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď v spolupráci s Denným centrom pre seniorov zorganizovali na štvrtok 5. marca oslavu Medzinárodného dňa žien. Do estrádnej sály zavítali slávnostne naladené dámy, aby si užili toto tradičné kultúrno-spoločenské podujatie.
 
Na úvod osláv vystúpili s krátkym programom žiaci Základnej umeleckej školy, čo potešilo všetkých prítomných. Potom nasledovala plánovaná Výročná členská schôdza DC vedená vedúcim Jozefom Valábkom. Pozvanie prijal aj zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková a predseda OO JDS v Galante Jozef Bavúz.
 
Počas schôdze vedúci Jozef Valábek zhodnotil uplynulý rok, počas ktorého sa Dennému centru podarilo uskutočniť množstvo športových a kultúrnych aktivít. Aj v tomto roku čaká členov DC niekoľko zájazdov, kultúrnych podujatí, športových zápolení, rekreácií ale aj brigád či súťaží. Seniori sa už teraz tešia na rok plný zážitkov a zábavy. Po oficiálnej časti schôdze Jozef Valábek poprial všetkým dámam k ich sviatku len to najlepšie, hlavne veľa zdravia a spokojnosti. Zástupca primátora Ľubomír Veselický jeho slová doplnil: „Nie všade má žena takú hodnotu ako v našej spoločnosti. Je dobre pripomenúť si, že sú štáty, kde žena nesmie vlastniť ani vodičský preukaz. V tento deň si pripomíname Medzinárodný deň žien a ten jeden kvietok, ktorý dávame je symbol tohto dňa...ale zároveň je to pre pánov aj výzva, aby sme úctu k ženám vyjadrovali každý deň.“
 
Na záver si minútou ticha prítomní pripomenuli pamiatku zosnulých priateľov a známych.
 
Po ukončení schôdze prítomní muži všetkým ženám popriali k ich sviatku len to najlepšie a každej dáme odovzdali kvet ako symbol úcty a vďaky. Potom už nastal čas na zábavu. Na pódiu vystúpil spevácky zbor Pohoda a po nich už do tanca hrala skupina Naši.  
 
Hoci je oslava Medzinárodného dňa žien pre mnohých už len prežitkom, spájajúcim sa s bývalým režimom, u väčšiny prítomných dám sa teší veľkej obľube. Sú na tento sviatok zvyknuté a berú ho  ako tradíciu. Krásne popoludnie si všetci užívali plnými dúškami. Tohtoročná oslava MDŽ mala úspech, čoho dôkazom bol úsmev a spokojnosť na tvárach prítomných dám.
Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien Oslavy Medzinárodného dňa žien