Informácia o zápise detí na školský rok 2020/2021.

Informácia o zápise detí na školský rok 2020/2021.

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
 Mesto Sereď ako zriaďovateľ základných škôl ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2020/2021 sa uskutoční v piatok 24. apríla 2020 od 1400 hod. do 1800 hod. a v sobotu 25. apríla 2020 od 900 hod. do 1200 hod.
            Zápis na CZŠ sv. Cyrila a Metoda na Komenského ul. v Seredi sa uskutoční taktiež piatok 24. apríla 2020 od 1400 hod. do 1800 hod. a v sobotu 25. apríla 2020  od 900 hod. do 1200 hod.
            Zápis detí na nový školský rok 2020/2021 do materských škôl v Meste Sereď na ul. D. Štúra (elokované pracoviská sú na ul. Cukrovarskej, ul. Fándlyho, ul. Pažitnej) bude prebiehať od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 a na Komenského ul. (elokované pracoviská sú na ul. Podzámskej, ul. Murgašovej a Komenského ul budova B) bude prebiehať od 4. mája 2020 do 15. mája 2020. Podmienky pre prijatie detí a termín s miestom prijímania žiadostí zverejnia riaditeľky materských škôl.
           
Bližšie informácie na webových stránkach škôl.
www.ms-dsturasered.blog.cz 
http://mskomenskehosered.webnode.sk/sitemap/
http://zsjfandlyhosered.edupage.org/
http://zskomsered.edupage.org/
www.cirkevnazssered.sk       
Informácia o zápise detí na školský rok 2020/2021.