Voľby 2020

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi    
Ďakujem všetkých členom okrskových volebných komisií v meste Sereď, zapisovateľkám komisií, ale aj organizačnému tímu volieb, ktorí sa postarali o to, aby príprava, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb prebehli  bez problémov.
Srdečná vďaka za ich prácu a za to, že voľby v Seredi mali kľudný, bezproblémový a dôstojný priebeh.
 
S úctou Martin Tomčányi, primátor mesta
 
Výsledky volieb, aj za mesto Sereď a jednotlivé volebné okrsky, nájdete na webovom sídle: https://www.volbysr.sk/sk/data02.html