Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.

Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.

Mestský úrad     Oddelenie rozvoja mesta    
MESTO SEREĎ oznamuje občanom, že spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
bude od 17.02.2020 do 15.09.2020 vykonávať rekonštrukciu plynovodov na ul.: Jesenského, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M.R.Štefánika, Spádová, D.Štúra a od 01.03.2020 do 30.09.2020 na ul.: 8.mája, Svätoplukova, Tehelná, Krásna, Šulekovská, Vysoká, Priečna, Rovná, F.Kráľa, Tehelná, Slnečná.
 
Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.