Informácia Ministerstva vnútra SR

Informácia Ministerstva vnútra SR

Bezpečnosť     Bc. Ľubomír Veselický    
Základom dobrej prevencie je dostatok informácií. Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky   touto cestou  informuje možné obete trestných činov o miestach špecializovaného poradenstva .   Prvou  je informácia o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službách a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.  Druhou je informácia o otvorení informačnej kancelárie tohto projektu  na Okresnom úrade v Trnave. Treťou je Desatoro bezpečného seniora. Všetky tieto informácie dávam do pozornosti  obyvateľom nášho mesta.
Informácia Ministerstva vnútra SRInformácia Ministerstva vnútra SRInformácia Ministerstva vnútra SRInformácia Ministerstva vnútra SRInformácia Ministerstva vnútra SR