Parlamentné voľby, zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020

Parlamentné voľby, zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020

Mestský úrad     Bc. Ľubomír Veselický    
Parlamentné voľby,  zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020