Trnavská župa pripravuje opatrenia pre prípad možného výskytu koronavíru

Zdravie     Jozef Viskupič, trnavský župan    
Trnavský samosprávny kraj vytvoril mimoriadnu pracovnú skupinu, ktorá pripravuje riešenia pre prípad možného výskytu koronavíru.
Zasadnutie sa uskutoční v utorok 3. marca o 9.00 h na Úrade TTSK.
Skupinu tvoria zástupcovia župy (predseda TTSK Jozef Viskupič, riaditeľka odboru zdravotníctva Lucia Šmidovičová, Miroslav Bílik z referátu krízového riadenia), zástupca Okresného úradu v sídle kraja, štyria riaditelia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (Trnava, Senica, Galanta, Dunajská Streda), medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave a zástupca Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.
 
Hrozba výskytu koronavíru na Slovensku je reálna, úrady už potvrdili nákazu v mnohých európskych krajinách, vrátane občanov v susednom Rakúsku. Podozrenia už riešia aj v Maďarsku a Českej republike, pričom Trnavský samosprávny kraj susedí so všetkými tromi spomínanými krajinami.
„Koronavírus môže byť diagnostikovaný aj u nás, takže je dôležité, aby sme boli na túto hrozbu pripravení, a najmä aby všetky inštitúcie postupovali koordinovane a mali dostatok informácií,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Opatrenia Trnavskej župy sa budú týkať aj informovanosti jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, teda najmä stredných škôl, zariadení sociálnej starostlivosti, múzeí, galérií, či piešťanského letiska. „Inštitúcie dostanú aj informačné letáky, ktoré budú rozširovať osvetu v oblasti základnej hygieny, pretože prevencia je v tomto prípade mimoriadne dôležitá. Tiež plánujeme intenzívnejšiu komunikáciu aj s primátormi a starostami miest a obcí, keďže tie sú zriaďovateľmi materských a základných škôl,“ doplnil J. Viskupič.
Účasť svojho zástupcu potvrdila aj Fakultná nemocnica v Trnave, ktorá je jediným ústavným zdravotníckym zariadením v Trnavskom kraji, ktoré má k dispozícii infektologické lôžka určené k hospitalizácii pre pacientov s podozrením na nákazu koronavírom.