To tu ešte nebolo...

To tu ešte nebolo...

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy    
       ... bilingválny program na základnej škole v našom meste? Áno.  CZŠ sv. Cyrila a Metoda ponúka Vám- milí rodičia a Vašim deťom – predškolákom možnosť štúdia v triede 1.ročníka  s bilingválnym programom. Anglický jazyk sa za posledné roky rozmohol vo svete veľkou rýchlosťou. Dohovoríte sa ním takmer všade. Je jazykom cestovania, obchodu, vedy a techniky, diplomacie, reklamy. Vládne i vo svete hudby, videa a internetu. Toto všetko ešte viac umocňuje potrebu mladých ľudí ovládať anglický jazyk. Vnímajúc dynamickosť doby, potreby stredných škôl i trhu práce sme sa po dlhom premýšľaní, zvažovaní a nájdení  kvalitného partnera na spoločný projekt rozhodli spolu s jazykovou školou WINGS vytvoriť projekt bilingválneho programu pre žiakov 1.ročníka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi už od 1.9. 2020.
 
Čo je trieda s bilingválnym programom?
Tento program predstavuje vyučovanie anglického jazyka komunikatívnou formou prostredníctvom metódy CLIL. Podstatou tejto metódy je učenie sa anglického jazyka cez iné predmety, pričom bilingválny program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu. Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú primárne na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať. Komunikujú skutočne a nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách. V tomto bilingválnom programe budú mať žiaci v anglickom jazyku 7 hodín v predmetoch: anglický jazyk, výtvarná výchova , písanie a čítanie -comenia script, matematika, prírodoveda/ prvouka a výchovy (hudobná, pohybová). Jednotlivé vyučovacie hodiny budú odučené kvalifikovanými lektormi jazykovej školy WINGS. Žiaci na konci polročnej a koncoročnej klasifikácie dostanú slovné hodnotenie svojej práce. Hodnotenie sa dieťaťu odovzdá v slovenskom jazyku. Plány výučby lektorov budú v prípade záujmu rodičov k nahliadnutiu.
Veríme, milí rodičia, že Vás ponúkaný program oslovill.  Určite Vám v mysli víri aj mnoho otázok, ako napr.: Musí dieťa už pred zápisom vedieť po anglicky? Čo v prípade, ak moje dieťa bilingválny program nezvládne? Aké výhody mi ponúka bilingválny program? Koľko ma bude bilingválny program stáť? Na tieto i mnohé ďalšie otázky  Vám radi odpovieme na ukážkových hodinách vždy v stredu o 16, 00 hod. v  termínoch: 25.3., 1.4., 8.4. a 15. 4. 2020.
               Z vlastnej skúsenosti viem, že vždy je lepšie  raz vidieť, ako stokrát počuť, či čítať v novinách. Ak teda, milí rodičia, stojíte pred voľbou, na akú základnú školu zapísať svojho budúceho prváčika a chcete si byť istí, že pre správne rozhodnutie ste urobili maximum, ak nemáte dostatočné informácie o tom, ako sa u nás učí a chceli by ste spoznať a vidieť naše priestory, pokojne príďte medzi nás, spoznajte nás a presvedčte sa.
16.-17. 3. 2020    sme pre Vás pripravili otvorené  hodiny   od 8,00 hod.- 13,25 hod.
17.3. 2020  Deň otvorených dverí  od 8,00 hod. do 17,00
To tu ešte nebolo...To tu ešte nebolo...