Zber drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore mesta Sereď.

Zber drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore mesta Sereď.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Zber drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore mesta Sereď.