Program múzea na mesiac marec 2020.

Kultúra a divadlo     Mária Diková - vedúca mestského múzea    
 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER - APRÍL : Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac MAREC 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 VODOPISNÉ MAPY ZO ZAČIATKU 20. STOROČIA

Situačný plán záplavového územia, odvodu povodní, vnútorných vôd a ochranných hrádzí a južný profil ochranných hrádzí zjednoteného združenia na pravej strane Váhu a dolnej Dudvážskej doliny,

mapy meraného územia sú od Siladíc až po Kráľov Brod,

 dar do zbierky mestského múzea od Petra Gála zo Serede

 

 

VÝSTAVY:

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa od  13. 3. 2020 - 14. 4. 2020

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 13. 3. 2020 o 17.00 hod.

 

STARÁ RADNICA V SEREDI A TOMASCHEKOVCI

Výstava pri príležitosti 110. výročia seredskej radnice - od postavenia budovy

 podľa projektu staviteľa Jána Tomascheka,

 vystavené sú historické dokumenty, fotografie, pohľadnice, knihy a výstrižky z novín z histórie radnice

 a seredských staviteľoch  Tomaschekovcoch

Výstava potrvá od 27. 3. 2020 – 30. 4. 2020

------------

EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR

SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI

Výstava exponátov zo zbierky múzea do 30. 3. 2020

 

PODUJATIA:

SEREĎ A SEREDČANIA VO FILMOVOM ARCHÍVE

Občianske združenie VODNÝ HRAD a Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi

Vás pozývajú na mimoriadne premietanie v Kine NOVA

 v sobotu 7. marca 2020 o 14.00 hodine.

Na tejto akcii budú premietnuté historické zábery z filmových týždenníkov, ktoré zachytávajú v obraze mesto Sereď, priemyselné závody, udalosti a ľudí, ako aj filmové zábery, kde sa Sereď len spomína.

 

PRIPRAVUJEME:

1. – 2. APRÍLA 2020 - VÝSTAVU KRASLÍC A TVORIVÉ VEĽKONOČNÉ DIELNE

24. 4. – 16. 5. 2020 - VÝSTAVU Z VÝTVARNEJ TVORBY LÝDIE BORÍKOVEJ JANČOVIČOVEJ (rodáčky z Dolnej Stredy),

 pri príležitosti 70. jubilea narodenia maliarky