Svetový deň chorých v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi

Svetový deň chorých v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi

Udalosti a ľudia     Sociálno-terapeutický úsek    
V utorok 11.02.2020 p. riaditeľka zariadenia Mgr.Milada Floriánová  zabezpečila pri príležitosti Svetového dňa chorých pre prijímateľov sociálnych služieb z DD a DSS pre dospelých sviatosť pomazania chorých a slúženie svätej omše v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza v zariadení  v Seredi.
Saturácia duchovných potrieb je podstatným prvkom v živote jednotlivých klientov. Dôstojný pán podľa záujmu a potrieb navštívil na všetkých oddeleniach i imobilných obyvateľov na izbách, kde prijali sviatosť a následne sa uskutočnilo i slávenie spoločnej omše.
      Svetový deň chorých v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi      Svetový deň chorých v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi