Pozvánka na koncert speváčky KARIN SARKISJAN

Pozvánka na koncert speváčky KARIN SARKISJAN

Udalosti a ľudia     Múzeum holokaustu v Seredi    
Vážené dámy, vážení páni,
 
srdečne vás pozývame na koncert speváčky 
 
 KARIN SARKISJAN
 
v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi,
20. februára 2020, o 17:00 hodine.
 
Koncert sa uskutoční s doprovodom akordeonistu Tomáša Valička a uvedie ho
Roberta Leca, ktorý účastníkom priblíži život a tvorbu Adolfa Frankla.
 
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v elektronickom podpise.
 
Koncert speváčky KARIN SARKISJAN