Metropolitná univerzita Praha a Metropolitná univerzitná banka privítala študentov z OA zo Serede

Školstvo a vzdelávanie     Mária Bělčíková    
V dňoch 5. – 6. februára 2020 sa študenti cvičných firiem CosyLiving a Greencraft.cult  z Obchodnej akadémie v Seredi:,  zúčastnili na pozvanie Ing. Radeka Maxu, PhD   z Metropolitnej univerzity v Prahe seminára „MY S VÁMI“ a súťaže v prezentácii cvičných firiem.
Po príjemnej ceste vlakom do Prahy  sme využili prostriedky pražskej MHD – metro a autobus, ktoré nás dopravili do Residence Topolova v Prahe 9, kde sme sa ubytovali. V popoludňajších a večerných hodinách študenti využili voľný čas na prehliadku starobylej Prahy.
V nasledujúce ráno sme sa presunuli do Metropolitnej univerzity v Prahe, kde nás milo privítal Ing. Radek Maxa, PhD.  z Katedry medzinárodného obchodu MUP. Oboznámil nás s programom seminára a predstavil prednášajúcich.  Na uvedený seminár boli pozvaní i ďalší zástupcovia cvičných firiem z celého Slovenska a Čiech.
Úvodné slovo mal rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M. A., CSc., ktorý po privítaní zúčastnených zahájil seminár a v skratke predstavil  Metropolitnú univerzitu. Zároveň sme mali možnosť prezrieť si priestory univerzity, odskúšať moderovanie pred kamerou a oboznámiť sa s činnosťou Metropolitnej banky.
Seminár začal  prednáškou Ing. Jaroslava Halíka, MBA, Ph.D. z katedry medzinárodného obchodu MU, o fungovaní medzinárodných finančných, kapitálových, menových a tovarových trhov. Prednáška svojou netradičnou formou zaujala všetkých študentov. Po obedňajšej prestávke študentky cvičnej firmy CosyLiving Alexandra Csemezová a Mária Bělčíková prezentovali pred hodnotiacou komisiou svoju firmu.
Program pokračoval  pútavou prednáškou o fungovaní  medzinárodnej komoditnej burzy, o  cenách komodít v medzinárodnom obchode a i. S uvedenou problematikou nás zaujímavou formou oboznámila doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
Program seminára nás veľmi zaujal a zanechal v nás pozitívne ohlasy. So svojimi zážitkami  a dojmami sme sa pochválili svojim spolužiakom a odporučili im absolvovanie takéhoto seminára, ktorý bezplatne organizuje pre študentov stredných škôl  Metropolitná univerzita Praha.