Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície

Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V utorok 11. februára sa za účasti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej, ministra financií Ladislava Kamenického a veľvyslanca štátu Izrael Boaza Modaiho konalo slávnostné otvorenie záverečnej časti expozície Múzea holokaustu - baraku č. 2. Židovské múzeum Slovenského národného múzea tak zavŕšilo etapu budovania stálej výstavy, nachádzajúcej sa  v bývalom pracovnom aj koncentračnom tábore a pripomínajúcej hrôzu holokaustu.
Podľa ministra Kamenického bolo na výstavbu múzea vyčlenených celkom 7,5 mil. eur. On sám verí, že múzeum budú navštevovať najmä žiaci a budú vychovávaní k tomu, aby sa táto smutná časť našej histórie nikdy nezopakovala. Rekonštrukcia Múzea holokaustu trvala od roku 2009. Celý objekt sa skladá z piatich obnovených dobových barakov a tento rok sa použili finančné prostriedky na barak číslo 2.
Témou novootvoreného baraku  sú tábory, strediská a getá na celom území Slovenska vrátane okupovaných na južnom Slovensku. Detailne sa zameriava aj na Židov v tzv. 6. robotnom prápore a na perzekúcie, ktoré sa diali na Slovensku v období holokaustu, ako v Kremničke či Nemeckej. Riaditeľ Židovského múzea Slovenského národného múzea Pavol Mešťan hovorí: „My sme tu na paneloch zvýraznili jednotlivé getá, ktoré boli na celom území Slovenska. Čiže to neboli len tri zberné tábory, to boli zberné tábory už v takmer každom meste, lebo v každom meste žili Židia. Bolo treba ich sústrediť pred deportáciami.“
Súčasťou baraku č.2  je i Pamätník - spomienková miestnosť. Podľa Pavla Mešťana tu návštevníci  nájdu pietny priestor, kde si môžu vypočuť čítané mená deportovaných Židov z fašistického Slovenského štátu. Mužov, žien, detí, starcov a v akom veku išli na smrť. Zmysel spočíva v tom, že každý, kto tam vstúpi, by si mal uvedomiť tragické následky vojnového režimu na Slovensku.
 
Ministerka Laššáková poznamenala: "Ak sa ešte stále nachádzajú u nás pochybovači, ktorí neveria, že sa na Slovensku holokaust stal, odporúčam navštíviť expozíciu holokaustu v Seredi, odporúčam prečítať si niektoré panely."  Napokon dodala: "Snáď potom zdravý rozum zvíťazí a poznatky o našej histórii sa lepšie vštepia do vedomostí pochybovačov."
Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície Múzeum holokaustu slávnostne otvorilo poslednú časť svojej expozície