Ďalšie výlukové práce na železničnej trati

Ďalšie výlukové práce na železničnej trati

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Železnice Slovenskej republiky  upozorňujú na ďalšie výluky vlakov, pre ktoré budú cestujúcich prepravovať náhradné autobusy.
Ide o úsek Sereď – Križovany nad Dudváhom - Trnava od 10. do 13. februára v čase od 8:50 do 14:20.
 
Počas daných výluk budú zamestnanci SMSÚ EE TV Trnava zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu ELTRA s.r.o. v rámci zákazky s názvom „Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa“.
 
ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.
Ďalšie výlukové práce na elezničnej tratiĎalšie výlukové práce na železničnej trati