Slovenský olympijský športový výbor a organizačný výbor XVI. letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici vyhlasujú VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

Slovenský olympijský športový výbor a organizačný výbor XVI. letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici vyhlasujú VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Banský škriatok permoník kedysi ochraňoval baníkov, o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Mesto pod Urpínom je spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF. O jeho podobe rozhodnú deti a mladí ľudia vo výtvarnej súťaži organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Presná podoba banského škriatka permoníka nie je známa. Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n. o. a SOŠV preto vyhlásili výtvarnú súťaž  o návrh najlepšieho maskota tohto podujatia. Súťaž je určená pre širokú verejnosť,                             od najmenších detí a mládeže až po profesionálov.
Úlohou súťažiaceho je do 28. februára 2020 vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. Charakteristika maskota podujatia sa spája s historickou bytosťou banským permoníkom ako pradávnym strážcom a ochrancom nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, ktorý kopal rudu so vzácnymi nerastmi, pomáhal baníkom v práci a varoval ich pred nebezpečenstvom.
Organizátori vypísali štyri kategórie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10 do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvarníkov. Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch. Diela majú byť vo formáte A4 alebo A3, počítačové práce vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom návrhu maskota rozhodne odborná porota, ktorú zostavili SOŠV a organizačný výbor letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.
Podrobné informácie o súťaži nájdete v priložených propozíciách TU.
https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-01/Propoz%C3%ADcie_V%C3%BDtvarn%C3%A1%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%20maskot%20EYOF%202021_Final_01_0.pdf
 
Viac informácií o výtvarnej súťaži, z ktorej vzíde podoba maskota EYOF 2021, je na weboch Slovenského olympijského a športového výboru TU.
https://www.olympic.sk/clanok/sosv-organizacny-vybor-xvi-letneho-eyof-2021-v-banskej-bystrici-vyhlasuju-vytvarnu-sutaz-o-0 a EYOF 2021 www.eyof2021.com.
 
BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSKYTNÚ
Martina Saktorová, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, saktorova@ssmuzeum.sk, 0911 055 330
Peter Pašuth, OV EYOF 2021 Banská Bystrica, peter.pasuth@eyof2021.com, 0905 347 907.
Slovenský olympijský športový výbor a organizačný výbor                     XVI. letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici vyhlasujú VÝTVARNÚ SÚŤAŽ