Program múzea na mesiac február 2020.

Kultúra a divadlo     Mária Diková - vedúca mestského múzea    
 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER - APRÍL : Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac FEBRUÁR 2020

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 

 NEOSLOHOVÉ ZRKADLO Z KAŠTIEĽA

Vyrobené na konci 19. storočia, exponát zreštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský

dar do zbierky mestského múzea od Jána Doktora zo Serede

 

 

VÝSTAVY:

 

30 ROKOV OD NEŽNEJ REVOLÚCIE V SEREDI

VÝSTAVA O REVOLUČNÝCH UDALOSTIACH Z ROKOV 1989 - 1990

Výstava trvá až do 28. 2. 2020

------------

EMANUEL ŠKAPA – ATELIÉR

SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY V SEREDI

VÝSTAVA EXPONÁTOV ZO ZBIERKY MÚZEA

8. 1. 2020 – 30. 3. 2020

 

PRIPRAVUJEME:

DOTYKY S UMENÍM – výstava prác žiakov ZUŠ V Seredi, 13. 3. – 14. 4. 2020

STARÁ RADNICA V SEREDI A TOMASCHEKOVCI

110. výročie od postavenia budovy seredskej radnice, výstava dobových fotografií, pohľadníc a archívnych dokumentov histórie starej radnice a staviteľov Tomaschekovcov, marec  2020