Kvalita GVMS potvrdená

Kvalita GVMS potvrdená

Školstvo a vzdelávanie     Bohdana Renáčová    
V decembri 2019 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil na základe výsledkov maturít, medzinárodných úspechov škôl, zamestnanosti absolventov, výsledkov inšpekcie a iných kritérií rebríček stredných škôl za školský rok 2018 – 2019.
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa umiestnilo zo všetkých 20 gymnázií pôsobiacich v TTSK na 4.mieste. Prvé tri miesta patria gymnáziám v okresných mestách, ktorých kapacita ďaleko presahuje  tú našu. Sú to: Gymnázium P. Coubertina Piešťany (7,9),  Gymnázium J. Hollého Trnava (7,7),  Gymnázium súkromné s VJM Dunajská Streda (7,0). My sme získali hodnotenie 6,4.                                                  
Dôkazom kvality vzdelávania v 8-ročnom i v 4-ročnom štúdiu u nás je úspešnosť našich absolventov na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. K výborným výsledkom iste pomáha, že študenti majú možnosť od tretieho ročníka pracovať v moduloch, ktoré si vyberajú podľa toho, na akej vysokej škole chcú v štúdiu pokračovať. Získavajú vedomosti, ktoré im pomáhajú ľahšie sa dostať na vysokú školu a mnohé znalosti uplatnia aj počas vysokoškolského štúdia. Úspechy nás motivujú naďalej zvyšovať kvalitu vzdelávania.
Kvalita GVMS potvrdená