Tradícia oceňovania

Tradícia oceňovania

História     Bc. Ľubomír Veselický    
Pred ostatným slávnostným odovzdávaním ocenení mesta Sereď  23.1.2020  som sa pokúšal zistiť, aká stará je tradícia oceňovania občanov. V dostupnej a aktuálne preukázateľnej histórii je to  rok 2000.
 
O niekoľko dní sa mi  úplnou náhodou dostal do rúk dokument uložený v Mestskom múzeu.   Ocenenie Karola Bacílka mestom Sereď z roku 1946. Pre pamätníkov, ale najmä pre ľudí neskôr narodených dovolím si zacitovať údaje o Karolovi Bacílkovi z wikipédie.
„Karol Bacílek, po česky Karel Bacílek (* 12. október 1896, Choťánky – † 19. marec 1974, Bratislava), bol slovenský politik a verejný činiteľ českého pôvodu.  Bacílek bol vyučeným strojným zámočníkom. Členom KSČ bol od jej založenia v roku 1921, počas prvej republiky, od roku 1924 pôsobil ako komunistický funkcionár na Slovensku. V rokoch 1939-43 bol v emigrácii v Sovietskom zväze. V roku 1943 sa vrátil na cez Poľsko na Slovensko a v roku 1944 sa zúčastnil Slovenského národného povstania. V tom čase sa stal tajomníkom sekretariátu Komunistickej strany Slovenska. Po vojne a komunistickom prevrate zastával významné politické funkcie na Slovensku: Od mája 1950 do septembra 1951 bol predsedom Zboru povereníkov, v rokoch 1951-1952 bol ministrom štátnej kontroly, 1952-1953 ministrom národnej bezpečnosti, 1953-1963 prvým tajomníkom ÚV KSS. Aktívne sa podieľal na nezákonnostiach a politických procesoch v päťdesiatych rokoch. V roku 1963 bol odvolaný zo všetkých vyšších funkcií; členom ÚV KSS a ÚV KSČ ostal ešte do roku 1966, poslancom Národného zhromaždenia a SNR ostal ešte do roku 1964.“
Citovaný text  o aktívnej účasti Karola Bacílka na politických procesoch by bol  v roku 1960 nezverejniteľný, pretože po roku 1950 likvidovala komunistická strana práve  svojich najoddanejších  (Vladimír Clementis, Rudolf Slánský, Viliam Žingor,  Ladislav Nosák,  Samuel Bibza).
Preto udelenie čestného občianstva  mesta Sereď  Karolovi Bacílkovi môžeme dnes s veľkým časovým odstupom vnímať iba ako akt úzko naviazaný na politický status oceneného so všetkým, čo k tomu v roku 1946 patrilo.
Tradícia oceňovania  Tradícia oceňovania  Tradícia oceňovania