Štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnázium

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnázium

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
V piatok 31.1.2020 si žiaci a študenti prevzali polročné vysvedčenia. Tie odzrkadľujú ich vedomosti nadobudnuté v školských laviciach. Preberanie vysvedčení bolo o niečo výnimočnejšie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi. Školu v tento deň navštívila štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Výpisy známok si z jej rúk prevzali študenti oktávy a 4.A.
 
Ako štátna tajomníčka povedala, seredské gymnázium je silné gymnázium, ktoré má náročných učiteľov a takýmto pedagógom na budúcnosti študentov záleží.
 
Ako gymnázium na svojej webobej stránke informovalo,  štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová žiakom vysvetlila, že vedomosti sú to najdôležitejšie, čo môžeme v živote získať, pretože všetko ostatné je pominuteľné. Prihovárala sa študentom, aby nepremárnili čas na strednej škole a popracovali na svojich slabších stránkach. Vyzdvihla tiež fakt, že  škola stále kladie dôraz na matematiku, ktorá je v živote človeka veľmi dôležitá. Takýchto škôl je na Slovensku čoraz menej, pretože je jednoduchšie klásť na deti nižšie nároky, čo sa však odzrkadlí aj na slabších vedomostiach. V závere povzbudila študentov, že aj keď žijeme veľmi rýchlu dobu, v ktorej sa všetko mení, oni sa jej báť nemusia. Majú všestranné vedomosti, vo všetkých oblastiach a pokiaľ budú na sebe pracovať, posúvať sa ďalej, táto základná báza im zabezpečí úspešnú cestu.    
 
Podľa riaditeľky Viery Tkáčovej seredské gymnázium dosahuje výborné výsledky vo všetkých oblastiach a bolo ohodnotené v inštitúte INEKO ako štvrté najlepšie gymnázium v kraji.
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnáziumŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnázium