Obchodovanie s ľuďmi je vážna téma

Obchodovanie s ľuďmi je vážna téma

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Obchodovanie s ľuďmi je podľa wikipédie získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí s cieľom ich zneužívania. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Odhaduje sa, že len v Európe sa stane obeťami obchodovania s ľuďmi každoročne 250-tisíc ľudí, ktorí sú zneužívaní na nútenú prácu, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútené sobáše, nútenú kriminalitu či obchodovanie s ľudskými orgánmi.
 
Polícia SR preto vykonáva osvetovú činnosť , cieľom ktorej je varovať verejnosť pred nebezpečenstvom obchodovania s ľuďmi. Aj študenti Obchodnej akadémie v Seredi sa porozprávali s preventistkou z Galanty na túto tému. Polícia SR zdôrazňuje potrebu pripomínať, že obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, kedy je vlastne človek buď dobrovoľne, alebo nedobrovoľne presunutý na iné miesto. Osoby žijú v neľudských podmienkach, vykorisťované, väznené a často pracujú zadarmo.
 
Podľa polície je to len zlomok informácií, ktoré súvisia s uvedenou témou a spolu s policajtkou si študenti povedali, kde hľadať serióznu prácu v zahraničí. Ktoré stránky oficiálne a legálne ponúkajú prácu, ako postupovať pri podpise zmluvy, čo robiť ak budúci zamestnávateľ pýta osobné doklady. Ak sa dostanú v zahraničí do nebezpečenstva, na koho sa obrátiť a kde hľadať pomoc.
Obchodovanie s ľuďmi je vážna témaObchodovanie s ľuďmi je vážna témaObchodovanie s ľuďmi je vážna téma