Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Udalosti a ľudia     Sociálno-terapeutický úsek    
Dňa 02.02.2020 sa prijímatelia sociálnych služieb zo zariadenia DD a DSS             pre dospelých na pamiatku obetí zúčastnili prehliadky Múzea holokaustu v Seredi. Riaditeľka zariadenia Mgr. Floriánová Milada zabezpečila odvoz PSS, využila sa aj plošina mikrobusu pre imobilných PSS.
Zúčastnení prehliadky sa ocitli na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora, kde sa postupne vybudovalo múzeum, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovenku počas druhej svetovej vojny na Slovensku v rokoch 1941 -1945.
Odborný výklad pri sprevádzaní po areáli priblížil i obsah vládneho nariadenia tzv. Židovský kódex, - určenie druhu, času pracovnej povinnosti, mapu bývalého pracovného a koncentračného tábora.                                                                
Klienti sa zúčastnili výstavy jednotlivých pracovných dielní, obývaných miestností, životopisov, počuli faktické reálie, videli dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním. Významným artefaktom bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Cieľom uvedených výstav je priblížiť spoločnosti život Židov na území slovenska          a pomôcť nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite zo zreteľom na obdobie holokaustu.
Múzeum slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom táborom v Seredi počas 4 rokov prešlo 16 000 , ktorých väčšina z nich bola zavraždená počas holokaustu.
Záverečným prvkom expozície bolo i ocenenie osôb vo svete „Spravodliví medzi národmi“, ktorí pomáhali a riskovali svoj život za záchranu židov. Zo Slovenska je vyznamenaných medailou a ocenených už 602 ľudí.
Zo spätnej väzby usudzujeme, že to bol obohacujúci zážitok, ktorý doplnil, ozrejmil históriu, pripomenul tragické obdobie a zvýraznil statočnosť a pamiatku osobností.
Ďakujeme pracovníkom múzea za profesionálny prístup a držíme palce v naplnení plánov o rozšírení a rekonštrukcií ďalších priestorov múzea, ktorý má neopísateľný význam pre spoločnosť.
             Návšteva múzea holokaustu             Návšteva múzea holokaustu             Návšteva múzea holokaustu