Návrh rámcového plánu DC pre seniorov na rok 2020

Návrh rámcového plánu DC pre seniorov na rok 2020

Udalosti a ľudia     Jozef Valábek    
Január:
10.1.      VII. CANDRBÁL – spoločensko-kultúrne podujatie v DK Sereď
15.1.     Bowlingový  turnaj o majstra DC
24.1.     Zájazd do  BA  na veľtrh gastronómie, rybárstva,
              poľovníctva a cestovného ruchu
 
Február:
6.2.       Hráme o majsterku DC v šípkach
12.2.     Zájazd na kúpanie- Veľký Meder
19.2.     divadelné predstavenie RND „Mužské oddelenie“  
                                  v DK Sereď               
20.2.     Hráme o majstra DC v šípkach
25.2.   „ Maškaráda“  Pochovávanie basy v DK  Sereď
 
Marec:
1.3.       Divadelné predstavenie „Milenec“ v DK Sereď
5.3.      Výročná členská schôdza ZO JDS
             a oslava MDŽ v DK  Sereď
11.3.     Seniori športujú-  bowlingové zápolenie
                                 v Dolnej Strede
17.3.     Biblioterapia - beseda so spisovateľom , alebo
                                           cestovateľom
22.3.    „Veselá trojka „ koncert v DK Sereď
24.3.      Zdravotná prednáška, meranie TK, cukru, v krvi
25.3.      Divadelné predstavenie „Už Ti nikdy nenaletím
                                           v DK Sereď
 
Apríl:
2.4.       Jarná brigáda  vonkajších priestorov DC
15.4.     Zájazd na kúpanie -  Dunajská Streda
24.4.     Zájazd do Nitry na výstavu Gardénia
30.4.     Stavanie „Májky“s veselicou a tanečnou
              rehabilitáciou. Hrá hud. skupina „NAŠI“
 
Máj :
5.5.-7.5. Výstava ručných prác členov Denného centra
10.5.     Deň matiek -kultúrno spoločenské popoludnie
14.5.      Petangový turnaj- ženy o majsterku DC
26.5.-28.5.
               Trojdňový zájazd Sereď - Slov. Ľupča-Vrbov-termálne
               kúpalisko ,Prešov, Štrbské pleso,  Sereď
29.5.      Divadelné predstavenie „Lakomec „ v DK Sereď
 
Jún :      
4.6.       Petangový turnaj o majstra DC – muži
10.6.     Zájazd na kúpanie  Poľný Kesov
14.6.     Deň otcov spoločenské podujatie v DC
19.6.     Koncert skupiny „ KANDRÁČOVCI“
26.6.     Zájazd na Korunovačné slávnosti
                                v Bratislave
27.6.     Koncert  „Zaragóza band „v  amfiku Sereď
30.6.     JUNIÁLES s hud. skupinou „ NAŠI“ ,
              alebo spoločenská zábava v DK s prehliadkou
                                    heligónkárov (4.7. 2020 
 
            Júl :    P R Á Z D NI NY                   
                                                                       
August:
2.8.      Meninová párty s tanečnou zábavou- DJ
13.8.    Petangový turnaj Majstrov ženy aj muži
21.8.     Agrokomplex Nitra a návšteva Nitrianskeho hradu
30.8.      Spomienkové stretnutie  na SNP s tanečnou
                                rehabilitáciou hrajú „ NAŠI „
 
September:
2.9.         Zájazd na kúpanie  Veľký Meder
4.-6.9.    Výstava ovocia a zeleniny členov DC
                        Plody našich záhrad
12.9.      Zájazd na vinobranie v Modre
17.9.    „Bezpečná jeseň“  prednáška s besedou
                                    s členmi PZ SR
29.9.      Športové hry seniorov
 
Október :
7.10.       Bowlingový turnaj družstiev
14.10.     I.  Zájazd Zvolen a kúpanie Kováčová ,alebo Sliač
                                alebo
                II.  Zájazd Rajecká Lesná, Čičmany, Valašská Belá
20.10.     Oslava mesiaca Úcty k starším v DC 
                o zábavu sa postará skupina „NAŠI „
????        Kultúrne podujatie (koncert alebo divadlo)
 
November:
11.11.        Zájazd na kúpanie – Poľný Kesov
17.11.        Literárne popoludnie beseda so spisovateľom
????.          Kultúrne podujatie
24.11.       Katarínska veselica so súťažou v pečení
                   o zábavu sa postará skupina „NAŠI „
 
December:
6.12.          Bavíme sa s Mikulášom a DJ-om 
9.12.          Bowlingové zápolenie v Dolnej Strede
17.12.       Vianočný stolnotenisový turnaj o majstra DC
   20.12.    Vianočný večierok pri punči a medovníkoch 
31.12.       SILVESTER v klube spoločensko-zábavné vítanie
                                   Nového roku 2021
Návrh rámcového plánu DC pre seniorov na rok 2020