Pozvánka na pietny akt kladenia vencov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Občianske združenie UN-Veteran Slovakia, klub Zväzu vojakov SR v Seredi, ženijný prápor Sereď a mesto Sereď Vás srdečne pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční prí príležitosti 14.výročia havárie lietadla pri maďarskej obci Hejce pri návrate z misie v Kosove.
 
Spomienkové stretnutie  sa uskutoční 21. januára 2020 na mestskom cintoríne v Seredi.  Pietnym aktom prítomní dajú úctu Štefanovi Ivanovi a ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí pri tejto leteckej nehode tragicky zahynuli.
 
Program pietneho aktu:
15,15 -15,40 - zhromaždenie prítomných pred  Domom smútku
15,45 - presun k hrobu plk.Ivana
           - položenie vencov, kytíc
           - hymna SR
           - príhovor prezidenta UN-Veteran Slovakia
           - príhovor hlavného ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR mons. Rábeka   
16,15-16,20 - ukončenie pietneho aktu
16,20-16,50 - presun do kostola v Seredi
17,00-18,00-zádušná sv.omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú bude celebrovať ordinár  Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. František Rábek.