Niekoľko dní do volieb

Niekoľko dní do volieb

Mestský úrad     Bc. Ľubomír Veselický    
Čím bližší je  termín volieb, tým častejšie  sú v médiách pretriasané otázky preferencií kandidujúcich strán a hnutí. Súčasťou povolebných informácií je aj percento účasti oprávnených voličov na voľbách. Ponúkam vám  informácie o účasti občanov Serede na ostatných troch voľbách do NR SR.
Pohľad na tabuľku ukazuje, že pri miernom poklese počtu oprávnených  voličov nám percento účasti mierne stúpa. Ako skoro nemeniaci javí sa počet oprávnených voličov, ktorí sa volieb nezúčastňujú. Akýsi pomyselný barometer ochoty voliť by možno ukázala podrobnejšia analýza výsledkov parlamentných volieb za ostatných 30 rokov. Doma však nik nie je  prorokom a  vôľu nemožno nadiktovať. V každom prípade čísla, ktoré 1.3.2020 nahradia v našej tabuľke otázniky, sú skôr  v rukách  chronických  nevoličov.
                                                                                                      
                  
Niekoľko dní do voliebNiekoľko dní do volieb