Traja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelých

Traja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelých

Udalosti a ľudia     Hermina Motyčáková    
Dňa 08.01.2020 sa uskutočnila v átriu zariadenia DD a DSS pre dospelých "trojkráľová obchôdzka" . Na úvod riaditeľka Mgr. Milada Floriánová privítala prijímateľov sociálnych služieb zaželala šťastný nový rok 2020, zapriala všetko dobré, vyzvala k vzájomnej spolupráci.
 Obyvatelia predviedli trojkráľovu hru - imitáciu návštevy mudrcov pri Ježišovom narodení v Betleheme. V kostýmoch Gašpar, Melichar a Baltazár vzdali poklonu a darovali pri jasličkách Jezuliatku zlato, kadidlo, myrhu.
Vystúpenie bolo obohatené o tématické vinše, piesne, novoročné priania.
Prijímatelia sociálnych služieb týmto uctením sviatku troch kráľov - Zjavenie Pána spoločne uzavreli vianočné obdobie.
Traja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelýchTraja Králi v zariadení v DD a DSS pre dospelých