Štatistika obyvateľstva v roku 2019 v Seredi

Štatistika obyvateľstva v roku 2019 v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Jednou z dôležitých štatistík v samosprávach je aj prírastok a úbytok obyvateľstva. Podľa referátu evidencie obyvateľstva na MsÚ v Seredi bol počet obyvateľov v našom meste k 31.12.2019 celkom 15 894 obyvateľov, z toho  mužov 7 741 a žien 8 153.  Pre porovnanie v roku 2018 mala Sereď 16 036 obyvateľov.
 
 
 
Čo sa týka prírastku obyvateľstva, v roku 2019 sa v Seredi narodilo  138  detí, z toh 71 dievčat a 67 chlapcov.
 
Najobľúbenejšie meno bolo u dievčat   Rebeka, Sofia, Adela, Lenka  a u chlapcov Marek, Matej  Martin.
 
Okrem klasických mien sa medzi nimi občas vyskytnú i mená netradičné. Podľa Viery Peškovej, referentky evidencie obyvateľstva sa ale tento rok žiadne nezvyčajné meno nevyskytlo. To znamená, že rodičia sa nedali ovplyvniť žiadnymi telenovelami alebo čisto zahraničnými menami.
 
Nemenej dôležitá je aj informácia, týkajúca sa úbytku obyvateľstva. V roku 2019 bolo v Seredi celkom 164 úmrtí.
 
Najviac osídlená obyvateľmi s trvalým pobytom je ulica Cukrovarská a najmenej ulica Kostolná.  V úctyhodnom veku 99 rokov máme v Seredi jedného občana mužského pohlavia.
 
 
 
Štatistika obyvateľstva v roku 2019Štatistika obyvateľstva v roku 2019Štatistika obyvateľstva v roku 2019Štatistika obyvateľstva v roku 2019Štatistika obyvateľstva v roku 2019