Plány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-Vzdelávanie a mládež

Plány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-Vzdelávanie a mládež

Rozvoj a výstavba     Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ v Seredi    
Poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi na svojom poslednom rokovaní v roku 2019 schválili rozpočet mesta Sereď na rok 2020.
Čo všetko môžeme očakávať v roku 2020 v Seredi -  v 3 najväčších programoch:
·       1 – Rozvoj mesta
·       3 – Životné prostredie
·       4 – Vzdelávanie a mládež
 
Všetky programy mesta ako aj celý rozpočet nájdete na https://www.sered.sk/s131_rozpocty
Plány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládežPlány mesta Sereď na rok 2020 v programe 1-Rozvoj mesta, 3-Životné prostredie, 4-vzdelávanie a mládež