Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.

Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková    
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.12.2019.