Naplánujte si dovolenku podľa štátnych sviatkov a získajte niekoľko dní voľna navyše

Naplánujte si dovolenku podľa štátnych sviatkov a získajte niekoľko dní voľna navyše

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Začiatkom roka nastáva čas, kedy si mnohí plánujú dovolenku na nasledujúich 12 mesiacov. Ak si ju správne rozvrhnete a zakombinujete do nej aj štátne sviatky, môžete získať pár dní k dobru.
 
Základná výmera dovolenky je podľa Zákonníka práce par. 103 ods. 1.,  najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov. Okrem dovoleniek majú zamestnanci k oddychu aj štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ktoré môžu využiť vo svoj prospech. Najideálnejšie je, ak vychádza štátny sviatok na piatok, alebo na pondelok. V takom prílade si zamestnanci viedia predĺžiť víkend a ušetriť dovolenku.
 
Ako to bude v roku 2020?  Slovákov čaká 15 dní pracovného pokoja, z ktorých 11 pripadá  na pracovný deň a 4 dni na víkend. Prinášame Vám prehľad všetkých sviatkov v tomto roku:
 
 
 
 
Napánujte si dovolenku podľa štátnych sviatkov a získate niekoľko dní voľna navyšeNapánujte si dovolenku podľa štátnych sviatkov a získate niekoľko dní voľna navyše