TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA PRVÝ POLROK 2020

TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA PRVÝ POLROK 2020

Životné prostredie a príroda     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA PRVÝ POLROK 2020