OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK 2020

Mestský úrad     Finančné oddelenie    
Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo  dane za psa,  ktorým v priebehu minulého roka 2019 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  kúpili  alebo predali  nehnuteľnosť alebo vlastnia psa  staršieho, ako 6 mesiacov, je potrebné podať riadne, alebo čiastkové  daňové priznanie do 31. januára 2020.
Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti   z dôvodu veku nad 65 rokov k 1. januáru 2020 a neuplatnil si zníženie už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a občan, ktorý je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, môže si uplatniť zníženie dane v lehote na podanie daňového priznania  do  31.januára 2020.