Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka

Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Výtlky, jamy a nerovnosti na cestách aj chodníkoch robia vrásky na čele vodičom i chodcom. Ani Sereď nie je výnimkou. Všetky nedostatky na miestnych komunikáciách vnímajú obyvatelia veľmi citlivo. Niektorým sa zdá, že mesto nevykonáva opravy v takej miere, ako si to cesty a chodníky vyžadujú. No je tomu skutočne tak?  Keďže koncom starého roka a začiatkom nového nastáva čas rekapitulovať, prinášame prehľad zrealizovaných opráv miestnych komunikácií a vybudovanie spevnených plôch počas roka 2019, ktoré boli vykonané firmou LUKYSTAV s.r.o. Celková suma za opravy činila 53 155,5 € s DPH:
 
oprava chodníka na  ulici D. Štúra pred vchodom 761
oprava chodníka na  ulici Šulekovská
oprava zámkovej dlažby na ul. Nám Slobody
oprava prepadu chodníka na ul. Legionárska
oprava prepadu chodníka na ul. Veterná
výtlky na uliciach: Školská, Pažitná, Podzámska, Spádová, Fándlyho, Komenského, Jesenského, Slnečná, Kasárenská, D.Štúra
oprava poklesu vozovky na ulici Fándlyho 3x
oprava zámkovej dlažby – Veka rybárske potreby
havarijná oprava prepadu zámkovej dlažby na parkovisku pred OD Jednota
oprava zámkovej dlažby pri Orangi
oprava odvodnenia cesty Pionierska
oprava poklesu vozovky na ul. Kasarenská
dobetónovanie obrubníkov  ul.Krásna
lokálna oprava zámkovej dlažby pred OD Jednota
oprava výtlkov na ul. Školská, D. Štúra, Stromová, Čepeňská
oprava prepadu chodníka Vysoká
oprava prepadu zámkovej dlažby M.R.Štefánika
oprava prepadu komunikácie a chodníka na ul. Šulekovská (ZIPP)
oprava poklesu vpuste na ulici D. Štúra – parkovisko Kina NOVA
realizácia prepadu uličnej vpuste na ul. Mlynárska
vybudovanie spevnenej plochy na ul. D.Štúra
oprava prepadu chodníka na ul. D.Štúra
oprava prepadu vozovky na ul. A.Hlinku
oprava chodníka vo vnútrobloku Garbiarska
oprava prepadu vozovky na ul. Vážskej
oprava prepadu vozovky na ul. Vojanskej 2x
oprava výtlku na ulici Spádová
zriadenie bezbarierového priechodu ul. Vinárska (Vrava)
oprava chodníka na ul. Spádová 1145
osadenie obrubníkov na ul. Novomestská (nová spevnená plocha)
oprava prepadu vozovky na ul. A. Hlinku
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Garbiarskej
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Jesenského 
vybudovanie spevnenej plochy na ul. A. hlinku
vybudovanie spevnenej plochy na ul. Fándlyho
oprava parkoviska na Čepeňskej ulici,
oprava prepadu na ul. Vinárska
oprava prepadu vozovky na ul. Jesenského
oprava prepadu vozovky na ul. Komenského
zriadenie bezbarierového priechodu na ul. Cukrovarská križovatka ul. D.Štúra a ul. Vinárska
k zoznamu je potrebné pridať aj montáž cyklostojanov  v meste
 
Okrem týchto opráv, ktoré boli vykonané dodávateľskou firmou, mesto na svojom území vykonávalo aj  opravy výtlkov a prasklín vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami. Išlo o spôsob opráv studenou asfaltovou zmesou. Je to  špeciálne navrhnutá zmes určená na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Aplikácia je jednoduchá a opravené miesta sú okamžite použiteľné.Takto sa opravili chodníky a cesty napríklad na uliciach:
Vážska ulica, Komenského, Jesenského, Podzámska, Spádová, Vinárska, Školská, Dolnomajerská, Mládežnícka Družstevná, Tehelná, D. Štúra.
Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka Prehľad opráv miestnych komunikácií počas roka