Vianočné a novoročné prianie

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
 
Vážení spoluobčania,
 
nastáva opäť najkrajšia časť roku – Vianoce.
 
Dovoľte aby som Vám zaželal v tomto najradostnejšom období,
ktoré má svoju neopakovateľnú atmosféru, príjemné prežitie Vianočných sviatkov plné lásky, radosti, pokoja v kruhu svojich  najbližších a priateľov.

Zároveň Vám želám aby ste do Nového roku vykročili správnou nohou, nech je pre Vás rok 2020 plný zdravia, lásky, úspechov, aby  zavládla pohoda v každom dni. 
 
Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2020 Vám želá
 
primátor Ing. Martin Tomčányi,
zamestnanci mestského úradu  a poslanci mestského zastupiteľstva.