Rozpis služieb počas sviatkov na zber zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpad (separáty), čistenie mesta

Rozpis služieb počas sviatkov na zber zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpad (separáty), čistenie mesta

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
V uvedenej tabuľke oznamujeme priebeh komunálnych služieb počas sviatkov. Zároveň uvádzame prevádzkovú dobu  zberného dvora, ktorá sa  roku 2020 zmení.  
V ktoré dni bude prebiehať odvoz zmesového komunálneho odpadu spred bytových jednotiek je popísaný v stĺpci „čierne nádoby - byty“. Patria sem čierne 1.100 litrové nádoby na zmesový komunálny odpad zo smetných stanovíšť pri bytových jednotkách. Zber na území mesta Sereď vykonáva v roku 2019 a bude pokračovať aj v roku 2020 spoločnosť Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o.
Dni zvozu separovaného odpadu zo zberných stanovíšť pri bytových jednotkách je uvedený v stĺpci „separáty - byty“. Zber na území mesta Sereď v roku 2019 dokončí spoločnosť Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o.  V roku 2020  bude  služby zabezpečovať pre mesto spoločnosť Recobal s.r.o. prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s.. Už je to všetko mimo rozpočtu mesta Sereď.
Sklo od bytových jednotiek v zelených sklolaminátových zvonoch bude vykonávať od roku 2020 spoločnosť Marius Pedersen, a.s. . Frekvencia bude zabezpečená podľa potreby mesta. Prvý zber plánujeme v dňoch 8. - 9.1.2020. Informácia je  uvedená  v stĺpci „sklo - byty“
Odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov zo 110 litrových čiernych nádob bude pokračovať ako doteraz. Polovica mesta bude realizovaná počas pondelka a druhá polovica mesta počas  štvrtka. Zber pre mesto Sereď vykonáva v roku 2019 a bude pokračovať aj v roku 2020 spoločnosť Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o.. Rozpis dní, kedy bude zber počas sviatkov realizovaný je uvedený  v stĺpci „čierne nádoby - RD“.
Zmena je pri zbere „separátov“ od rodinných domov. Je to zahrnuté v stĺpci „separáty RD“. Posledný zber v roku 2019 vykoná ešte mesto svojpomocne v piatok a v sobotu dňoch 27.-28.12.2019 (namiesto stredy 25.12.2019).  Modré vrecia sú určené na papier, do transparentných vriec (priesvitných) sa vkladajú plasty, kovy, VKM. V roku 2020 bude zmenená frekvencia zberu. Transparentné a modré vrecia budú zberané od rodinných domov obtýždeň – v stredu a štvrtok.   Zber je naplánovaný 2.-3.1.2020. Ďalší zber bude o 2 týždne 15.-16.1.2020. Tieto zbery bude vykonávať spoločnosť Marius Pedersen, a.s. pre spoločnosť Recobal s.r.o. a je to mimo rozpočtu mesta Sereď.
Sklo sa bude zbierať od rodinných domov mesačne vždy v prvú stredu v mesiaci v zelených vreciach s jedným dodatočným zberom dňa 15.4.2020 po Veľkej noci. Zber bude vykonávať  mesto so svojimi zamestnancami vo vlastnej réžii. Údaje sú uvedené  v stĺpci „sklo - RD“.
Mesto svojpomocne zabezpečuje zber odpadov z malých kameninových nádob na území mesta – vždy v pondelky a piatky, pričom sme naplánovali jeden mimoriadny zber na 1.januára 2020 – kedy zároveň začne aj čistenie mesta.
Mesto svojpomocne zabezpečí aj zber vianočných stromčekov. Začneme od 7.januára po celom meste a potom o 2 týždne v pondelok sídliská a utorky rodinné domy. Od 22.januára už prosíme občanov aby tieto stromčeky odviezli priamo do areálu bývalých kasární pri Váhu na ul. Ku Campingu.
Okrem pravidelného čistenia smetných stanovíšť pri bytových jednotkách je plánované aj mimoriadne čistenie (posledný stĺpec tabuľky) v dňoch 26.decembra 2019 a 15.januára 2020.
Prosíme všetkých obyvateľov či spoločnosti o minimalizáciu odpadov a najmä o zvýšenú intenzitu triedenia. Ďakujeme
Rozpis služieb počas sviatkov na zber zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpad (separáty), čistenie mesta