Otvorenie nocľahárne počas vianočných a novoročných sviatkov

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková    
Nocľaháreň pre ľudí bez domova na Školskej ul.  v Seredi je v prevádzke denne od 19,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa. Počas vianočných a novoročných sviatkov bude nocľaháreň otvorená aj cez deň.
25. decembra a 26. decembra 2019 a 1. januára 2020 budú mať občania bez domova možnosť prísť do nocľahárne od 11,00 hod. do 15,00 hod.