Činnosť OZ KOMÉNIUM v r. 2019.

Školstvo a vzdelávanie     Mária Hronská    
Na základe projektu „Podpora aktivít zameraných na skvalitnenie voľného času a preventívnu zdravotnú starostlivosť našich členov –učiteľov seniorov“ , sme  našu činnosť zamerali na návštevu termálnych kúpalísk a relaxačných zariadení. Navštívili sme 3 x termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, a to v máji, júni a septembri. V rámci kultúrnych podujatí sme zorganizovali návštevu koncertu „Fragile“.
            Ďakujeme vedeniu a poslancom mesta Sereď za finančnú dotáciu z rozpočtu mesta, ktorú sme použili na zníženie nákladov na dopravu.
            V spolupráci s Mestským múzeom v Seredi sme pripravili a uskutočnili tradičnú besedu s  výstavou o živote a práci významných osobností nášho mesta pod názvom „Žijú medzi nami“. V tomto roku sme predstavili Ing. Tibora Králika, pôsobiaceho v oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov a Mgr. Michala Hoffmana vedeckého pracovníka v oblasti geológie a tektoniky.  Do tretieho ročníka úspešne vstúpilo naše podujatie „Literárny salón“, v ktorom sa v tomto roku predstavili spisovateľky, poetky a pesničkárka .
            Okrem vyššie uvedených aktivít každoročne organizujeme slávnostné stretnutie učiteľov seniorov z príležitosti Dňa učiteľov . V predvianočnom období sme sa stretli   na tradičnom posedení „Mikulášsky batôštek“. Všetky akcie boli príjemné spoločenské stretnutia.