ZŠ Komenského - zmeny tel. čísel

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmeny telefónnych čísiel do školy
budova "A": recepcia +421 316270151,
budova "B": recepcia +421 316270140,
Ing. Nóra Mihinová, ekonómka, ostáva nezmenené: +421 317892491